Pridať otázku

Vklad hotovosti cez bankomat

Dobrý deň, aké sú podmienky pre vklad hotovosti cez bankomat? Často odnášame tržby v hotovosti do pobočky a poplatky za túto službu sú stále vyššie. Ďakujem, Bačová
Bačová
21.02.2018 - 13:50

Dobrý deň pani Bačová,

Základné parametre vkladu cez bankomat sú:

- služba je dostupná 24/7, t.j. bez ohľadu na otváracie hodiny pobočky (ak sa bankomat nachádza pred pobočkou),

- vklad hotovosti je možný iba na účet klienta vo VUB banke, ku ktorému je vydaná PK, ktorou je vklad realizovaný,

- vkladajú sa iba bankovky, t.j. v hodnotách od 5 do 500 EUR

- vložené peniaze okamžite zvyšujú disponibilný zostatok klienta

- bankomat dokáže identifikovať podozrivé/ falošné bankovky, ktoré ukladá do samostatných kaziet

- podozrivá/falošná bankovka nebude pripísaná spolu s ostatnými vloženými bankovkami v prospech účtu, resp. pri zrušení vkladu nebude klientovi vrátená

- ak bude podozrivá/falošná bankovka po dodatočnom preverovaní posúdená ako platná, bude dodatočne na základe reklamácie pripísaná na účet

Postup pri vkladaní hotovosti do bankomatu:

1. do bankomatu vložte platobnú kartu a zvoľte ponuku „Iná transakcia“

2. z ponuky služieb vyberte „Vklad v hotovosti“

3. bankomat otvorí vkladový otvor, do ktorého vložíte vyrovnané bankovky (max. 50 ks)

4. pri väčšom počte bankoviek pokračujete vo vkladaní ďalších (opäť max. 50 ks) voľbou „Pridať bankovky”

5. po každom spracovaní bankoviek sa na monitore zobrazí súpiska všetkých spracovaných bankoviek,t. j. celková suma vloženej hotovosti

6. ak nebudete vkladať ďalšie bankovky a súhlasíte s rozpisom vložených bankoviek zobrazeným na monitore, potvrďte transakciu voľbou „Potvrdiť vklad”

7. bankomat vám vytlačí potvrdenie o vklade a vysunie vašu platobnú kartu

Podmienky na vkladanie hotovosti do bankomatu:

- vkladajte len platné eurové bankovky

- bankovky nie je potrebné zoraďovať podľa hodnoty

- nesmú byť zviazané a obsahovať cudzie predmety (spinky, papierové pásky a pod.)

- do vkladacieho otvoru môžete na jedenkrát vložiť až 50 ks bankoviek; ak ich máte viac, bankomat

- ponúkne možnosť doložiť ďalšie bankovky (opäť iba max. 50 ks) alebo potvrdíte ukončenie vkladu

- po kontrole a prepočítaní všetkých vložených bankoviek si skontrolujete počet a sumu vkladanej hotovosti na obrazovke bankomatu

- po odsúhlasení vkladu vám bude vložená hotovosť ihneď pripočítaná k disponibilnému zostatku na účte

- v prípade, že vložená bankovka nebude spĺňať požadované parametre, bude predmetom ďalšej expertízy a nebude pripísaná na účet. Ak bude posúdená ako platná,bude dodatočne pripísaná na váš účet.

Prajem pekný deň.

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.