Pridať otázku

Mám záujem o hypotéku na kúpu pozemku. Aké sú podmienky získania?

Mám záujem o hypotéku na pozemok. Aký je momentálne poplatok za poskytnutie hypotéky? Nie je nejaká akcia? Úroky sú od 1,49% p.a.? A maximálna výška 80% z hodnoty pozemku? Ďakujem za poskytnutie odpovede
Jana Hrubá
09.03.2017 - 17:14

Na posytnutie hypotéky je potrebné spĺňať nasledujúce základné podmienky:

- mať minimálne 18 a maximálne 65 rokov,

- mať pracovnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú a u jedného zamestnávateľa musíte pracovať aspoň tri mesiace a jeden deň. Pri pracovnej zmluve na dobu určitú môžete o úver požiadať najneskôr 3 mesiace pred ukončením pracovného pomeru. Ak máte pracovný pomer v zahraničí, musí trvať minimálne 4 mesiace, resp. musí byť skončená Vaša skúšobná doba,

- ak podnikáte, musíte tak robiť minimálne jedno úplné účtovné obdobie, resp. aspoň 18 mesiacov.

Aktuálne je poplatok za poskytnutie hypotéky podľa Cenníka účtovaný vo výške 0,8% z úveru. Kompletný Cenník nájdete aj tu: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/cennik/pre-obcanov/

Úrokové sadzby našich hypotekárnych úveroch závisia aj od doby fixácie. Ich prehľad nájdete napríklad na https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/urokove-sadzby/urokove-sadzby-pre-hypotekarne-spotrebne-financovanie/, alebo informácie o hypotéke - https://www.vub.sk/hypoteka

 

Maximálna výška hypotéky závisí aj od hodnoty a typu založenej nehnuteľnosti a môže byť poskytnutá:

- až do 100% z hodnoty nehnuteľnosti, ak je zakladanou nehnuteľnosťou byt, 

- maximálne do 90% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, ak je zakladanou nehnuteľnosťou rodinný dom, 

- do 85% z hodnoty založenej nehnuteľnosti,  ak je zakladanou nehnuteľnosťou pozemok alebo iný typ nehnuteľnosti (okrem stavieb na rekreáciu), 

- v prípade stavby na rekreáciu maximálne do 60% hodnoty založenej nehnuteľnosti. 

Ak už máte vybranú konkrétnu nehnuteľnosť, banke treba predložiť aktuálny znalecký posudok o jej stave a hodnote.

Ak nemáte možnosť založiť žiadnu nehnuteľnosť, ponúkame Vám možnosť získať finančné prostriedky napríklad formou spotrebného úveru. Po kúpe nehnuteľnosti si môžete požiadať o hypotéku. Ďalšou možnosťou je založiť inú nehnuteľnosť a po splnení podmienok, teda napríklad, keď bude Vaša nehnuteľnosť rozostavaná, môžete ťarchu úveru preniesť na túto nehnuteľnosť.

K hypotéke je jediným povinným poistením poistenie nehnuteľnosti. To sa dá urobiť rýchlo a jednoducho aj v rámci úverovej zmluvy.

 

Keďže o maximálnej výške hypoteky rozhoduje niekoľko parametrov, najlepšie bude, ak Vám dohodneme osobné stretnutie na ktorejkoľvek z pobočiek VUB banky, kde pre Vás naši kolegovia nájdu najvhodnejšie riešenie. 

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.