Pridať otázku

Znalecký posudok

Dobrý deň. Prosím, kde nájdem podmienky VÚB pre spracovanie znaleckého posudku? ďakujem Lenka
Lenka Marcinková
16.08.2016 - 12:43

Znalec je pri vypracovaní znaleckého posudku povinný dodržiavať obsah znaleckého posudku v rozsahu a v poradí, ktorý stanovuje vyhláška MS SR c. 490/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorú môžete nájsť aj na webovej stránke http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/58570/1/2?vtextu=&timeslice=null#lema0. Touto vyhláškou sa riadi každý súdny znalec. 

Znalecký posudok na CD nosiči musí obsahovať:

- kompletný databázový súbor *hyp so všetkými popismi ako v písomnej forme ZP (vrátane čísla posudku, mena znalca, znaleckej doložky...),

- písomne vyhotovený ZP vo formáte PDF,

- všetky prílohy zo ZP čitateľne naskenované, resp. vo formáte PDF,

- fotodokumentáciu vo farebnom prevedení vo formáte PDF.

 

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.