Pridať otázku

Aký je poplatok za predčasné splatenie úveru a kedy možno mimoriadne splátky vykonať?

Dobrý deň, aký poplatok sa platí za predčasné splatenie úveru a v akom intervale sa dá znižovať zostatok sumy? Raz za kalendárny rok alebo od kedy bol poskytnutý?
Martin Michálik
16.08.2016 - 12:36

O predčasné splatenie hypotekárneho úveru môžete požiadať osobne na ktorejkoľvek našej pobočke. Presnú sumu, ktorú tvorí zostatok istiny, vyčíslené úroky ku dňu predčasného splatenia a poplatok za predčasné splatenie Vám môžeme vypočítať až po podaní žiadosti o predčasné splatenie. Informáciu o približnej výške zostatku istiny si môžete preveriť osobne na ktorejkoľvek pobočke našej banky, prípadne si to môžete pozrieť vo Vašom Internet bankingu, v časti „Úvery – Prehľad úverov“. V „Detaile úveru“ je uvedený informatívny Zostatok istiny, ktorý ma informatívny charakter. 

Predčasne splatiť úver môžete najskôr 14 kalendárnych dní od podania žiadosti. V nej si môžete zvoliť aj presný dátum predčasného splatenia.

Výška poplatku za predčasné splatenie je účtovaná podľa platného Cenníka našej banky, ktorý nájdete tu: www.vub.sk/sk/informacny-servis/cennik/. Pri výročí fixácie môžete hypotekárny úver alebo jeho časť predčasne splatiť bez poplatku. 

Ak chcete urobiť len mimoriadnu splátku Vášho úveru, môžete tak urobiť: 

- kedykoľvek za poplatok podľa platného Cenníka, 

- bez poplatku:

a) v období výročia fixácie, a to v akejkoľvek výške,

b) počas prvých piatich rokov čerpania hypotéky, ak máte úver so štátnym príspevkom pre mladých, a to v akejkoľvek výške, 

c) raz ročne vo výške 20%,

d) podľa Zákona o úveroch na bývanie najneskôr 1 mesiac pred výročím podpisu úverovej zmluvy, a to vo výške 20%.

Žiadosť o bezplatnú mimoriadnu splátku v období výročia fixácie úrokovej sadzby môžete podať až po doručení Oznámenia o novej úrokovej sadzbe, najneskôr však v deň výročia fixácie.

O mimoriadnu splátku môžete požiadať osobne na pobočke alebo prostredníctvom telefonickej služby Kontakt. Pri telefonickej žiadosti treba mať aktívny Internet banking a žiadosť treba urobiť aspoň 15 kalendárnych dní pred dátumom splátky. Nahlásiť treba číslo úverovej zmluvy, presnú sumu mimoriadnej splátky, dátum inkasovania a číslo účtu, na ktorý bude splátka pripísaná. 

Ak si želáte overiť aktuálne možnosti k vášmu úveru, môžete tak urobiť u hypotekárneho špecialistu v ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo sa s nami spojiť telefonicky cez službu Kontakt. Prípadne uveďte Vaše telefónne číslo a my Vás budeme kontaktovať.

 

Iveta

Iveta

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.