Pridať otázku

Legislatívny účet so základnými funkciami (PAD)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na Legislatívne účty, konkrétne - platobný účet zo základnými funkciami. Môžem si tento účet zriadiť ak mám bežný účet aj mimo SR? Vrámci SR mám však iba 1 účet. Ďakujem
Roman Vaško
16.08.2016 - 12:17

Platobný účet so základnými funkciami (PAD) Vám môžeme zriadiť, ak ste spotrebiteľom a osobou s pobytom v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale jeho vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov.

Uvedený účet Vám zriadime v ktorejkoľvek pobočke VÚB po splnení zákonom stanovených podmienok:

- písomná žiadosť o tento účet, predložená osobne na pobočke banky

- čestné prehlásenie, že ku dňu podania žiadosti nemáte zriadený žiaden iný platobný účet v žiadnej banke/pobočke zahraničnej banky – okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo peňažného vkladu, potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu,  a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

 

Platobný účet so základnými funkciami (PAD)  je bežný účet, vedený v mene euro, za mesačný poplatok 3 eurá, pričom v rámci tohto účtu Vám VÚB banka poskytuje nasledovné služby:

- zriadenie, zrušenie a vedenie účtu,

- neobmedzený počet vkladov a výberov hotovosti v mene euro v pobočke,

- neobmedzený počet vkladov a výberov v hotovosti z bankomatov VÚB v SR a navyše z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí v mene euro,

- neobmedzený počet prijatých a odoslaných bezhotovostných SEPA aj Non SEPA prevodov v euro ,

- zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA inkasa v neobmedzenom rozsahu,

- neobmedzený počet transakcií za platbu kartou u obchodníka,

- vydanie/obnova jednej platobnej karty VISA Inspire,

- výpis z účtu, poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka.

Poplatky za produkty a služby, poskytnuté nad vyššie uvedený rámec sú spoplatnené podľa Cenníka VÚB, ktorý nájdete tu: https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/cennik/.

Ivan

Ivan

je vo VÚB banke špecialista na oddelení zákazníckej podpory

Pomohla vám
táto odpoveď?

Pomôžte nám zlepšiť sa.

Ďakujeme za váš názor.